בעית פתורה אלגברה אחוזים - בגרות מתמטיקה 3 יחידות קיץ 2007

 שאלה

חברת כוח אדם המעסיקה עובדי ניקיון פרסמה מודעה:

"עובדים המוכנים לעבוד במשמרות, יקבלו אצלנו תוספת למשכורתם בשיעור 20% מהמשכורת".

א. מר יהלומי הסכים לעבוד במשמרות, וקיבל תוספת של 600 שקלים. מהי משכורתו המקורית?

ב. גברת כספי הסכימה לעבוד במשמרות, ומשכורתה החדשה לאחר קבלת התוספת היא 4,500 שקלים. מהי התוספת בשקלים למשכורתה?

 

פתרון


סעיף א

מר יהלומי קיבל תוספת 20% בעבודה במשמרות - 600 שקלים.

נסמן x - משכורתו המקורית של מר יהלומי (ללא משמרות)

x * 20% = x * 0.2 = 600

x = 600/0.2 = 3,000

משכורתו המקורית של מר יהלומי: x = 3,000 

 

סעיף ב

נסמן y - התוספת בשקלים למשכורתה של גברת כספי

4,500 שקלים - המשכורת לאחר התוספת.

המשכורת לפני התוספת:

4,500/(1 + 20%) = 3,750

y = 4,500 - 3,750 = 750

 התוספת למשכורתה של הגברת כספי: 750 שקלים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה