הוכחת משפט בגיאומטריה: שלושת הגבהים במשולש נפגשים בנקודה אחת

2 comments: