משפט בגיאומטריה: זוויות מתאימות במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הצלעות המתאימות

וויות מתאימות במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הצלעות המתאימות


תגובה 1: