דלתון - מונחים ותכונות

דלתון - מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

דוגמאות לדלתון
דוגמאות לדלתון
 
 קדקוד הנמצא בין שתי צלעות שוות של הדלתון נקרא קדקוד ראש.

 

דלתון קמור ודלתון קעור

דלתון קמור ודלתון קעור
דלתון קמור ודלתון קעור

לדלתון יש אם כן שני קדקודי ראש.
זווית הדלתון שקדקודה הוא "קדקוד ראש" נקראת "זווית ראש"

האלכסון המחבר את שני קדקודי הראש של הדלתון נקרא אלכסון ראשי ואילו האלכסון האחר נקרא אלכסון משני.

שטח הדלתון


שטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו.
סקיצה 1 - דלתון


שטח הדלתון בסקיצה 1 יסומן באות A ושווה למחצית מכפלת האלכסון הראשי p באלכסון המשני q:

 
האלכסון הראשי מחלק את הדלתון לשני משולשים חופפים.    -  סימטריה שיקופית ביחס לאלכסון הראשי. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה