דלתון (Kite) - מונחים ותכונות

סוגי דלתוניםדלתון - מרובע שיש לו שני זוגות נפרדים של צלעות סמוכות השוות זו לזו.

קדקוד הנמצא בין שתי צלעות שוות של הדלתון נקרא קדקוד ראש.

דלתון קמור ודלתון קעור
דלתון קמור ודלתון קעור

לדלתון יש אם כן שני קדקודי ראש.
זווית הדלתון שקדקודה הוא "קדקוד ראש" נקראת "זווית ראש"

האלכסון המחבר את שני קדקודי הראש של הדלתון נקרא אלכסון ראשי ואילו האלכסון האחר נקרא אלכסון משני.

שטח הדלתון

שטח הדלתון שווה למחצית מכפלת אלכסוניו.
סקיצה 1 - דלתון


שטח הדלתון בסקיצה 1 יסומן באות A ושווה למחצית מכפלת האלכסון הראשי p באלכסון המשני q:
 


תכונות של דלתון:

הזוויות הצדדיות בדלתון שוות זו לזו.
האלכסונים מאונכים זה לזה.
האלכסון הראשי חוצה את שתי זוויות הראש.
האלכסון הראשי חוצה את האלכסון המשני.
האלכסון הראשי מחלק את הדלתון לשני משולשים חופפים.
סימטריה שיקופית ביחס לאלכסון הראשי.
האלכסון המשני יוצר בדלתון שני משולשים שווי-שוקיים שבסיסם המשותף הוא האלכסון המשני. (כשדלתון איננו קמור, משולש אחד נמצא בתוך המשולש האחר.)
שטח דלתון מחושב כמחצית מכפלת האלכסונים

אין תגובות:

פרסום תגובה