חשבון כיתה ח - פישוט ביטויים והצבת ערכים במשתנים

פשט את הביטויים הבאים, הצב את הערכים הרשומים בצידם וחשב:

חשבון כיתה ח - פישוט ביטויים והצבת ערכים במשתנים
נפתור את סעיף א לדוגמא:

א) הביטוי

נתחיל בפישוט:


נציב: a = -1 , b = 2
ונקבל:

אין תגובות:

פרסום תגובה