חשבון כיתה ח - תבנית מספר לשטח והיקף מלבן

חשבון כיתה ח - תבנית מספר לשטח והיקף מלבןשאלה
נתון מלבן ABCD. אורך המלבן AB = a ס"מ. רוחב המלבן קטן ב- 3 ס"מ מאורכו.
רשום תבנית מספר:
- לרוחב המלבן
-להיקף המלבן
- שטח המלבן

תשובה:
אורך המלבן a
רוחב המלבן b קטן ב- 3 ס"מ לכן: b = a-3

היקף המלבן p שווה לסכום הצלעות AB, BC, CD, AD

לכן:


ההיקף p = 4a - 6

שטח המלבן s שווה למכפלת הצלעות a, b:

שטח המלבן:

אין תגובות:

פרסום תגובה