חשבון כיתה ח - מציאת קבוצת האמת של מערכת המשוואות

מצא את קבוצה האמת של מערכות המשוואות הבאות:

א. 
6x + 3y = 9
3x - y = 2

ב.
x + y = 8
x - 2y = 2
 
 ג.
2x + 4 = x - 2(y-3)
5x + 3 + y = 7
 
ר.
2x + 3y = 21
y - x = 2
 
 
פתרון תרגיל א 

6x +3y = 9
3x - y = 2

נציב את המשתנה y = 3x - 2 מהמשוואה השניה, במשוואה הראשונה, ונקבל:
6x + 3(3x - 2) = 9
6x +9x -6 = 9
15x = 15
x = 1
נמצא את y = 3x - 2 = 3-2 = 1
לכן: x = 1 , y = 1

פתרון תרגיל ד

2x + 3y = 21
y - x = 2

נציב: y = x +2

2x + 3(x + 2) = 21
2x + 3x + 6 = 21
5x = 15
x = 3

נציב את x = 3 במשוואה y = x +2
ונקבל y = x +2 = 3 +2 = 5

לכן: x = 5 , y = 5קישורים:
  • תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"א ב' - חלק א שאלות 1-6,
חלק ב שאלות 7-12, שאלות 13-15שאלה 18 , שאלה 21 , שאלה 24

  • תרגילים פתורים ממבחן מיצב תשס"ח ב - כיתה ח: חלק א, חלק ב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה