חשבון כיתה ח - פתרון גרפי של שתי משוואות לינאריות עם שני נעלמים

תרגיל
שרטט במערכת הצירים את הגרפים המתאימים למערכת משוואות
x + y = 5
x - 2y = 2
וסמן את פתרונה.

פתרון
נשרטט את המשוואה x + y = 5 במערכת צירים.
נמצא נקודות חיתוך עם הצירים:
נקודת חיתוך עם ציר x - כאשר y = 0 , יוצא x +0 = 5
x = 5

נקודת חיתוך עם ציר y - כאשר x = 0 , יוצא y = 5

נשרטט את המשוואה x -2y = 2 במערכת צירים.
נמצא נקודות חיתוך עם הצירים:
נקודת חיתוך עם ציר x - כאשר y = 0 , יוצא x - 0 = 2
x = 2

נקודת חיתוך עם ציר y - כאשר x = 0 , יוצא y = -1

מתקבלים הגרפים:
שרטוט המשוואות x+y=5 , x-2y=2 במערכת צירים
שרטוט המשוואות x+y=5 , x-2y=2 במערכת צירים

פתרון מערכת המשוואות הוא נקודת החיתוך של הגרפים: x = 4 , y = 1

קישורים:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה