אלגברה - פתרון שתי משוואות בשני נעלמים - שיטת ההצבה

נתונות 2 משוואות 1,2 בשני נעלמים x,y , נדרש לפתור ולמצוא את x,y


נפתח את המשוואות להצגה יותר פשוטה:


נציב את y ממשוואה 1 במשוואה 2 ונמצא את x:

מצאנו את x, למציאת y נציב את x = 4 במשוואה 1 y= 2x - 10


פתרון: x = 4 , y = -2

אין תגובות:

פרסום תגובה