חשבון לכיתה ח - הצבה בתבניות מספר

דוגמת תרגיל הצבה בתבנית מספר
הצב x = 5 בתבנית המספר

נציב x = 5 בתבנית המספר, כלומר בכל מקום שבו מופיע המשתנה x נציב 5 במקום, ונפתור:


תבניות מספר - לפניך שלוש תבניות מספר. הצב לפי הנתון בטבלה וחשב:

חשבון לכיתה ח - הצבה בתבניות מספר


תשובות
קישורים:
  • תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"א ב' - חלק א שאלות 1-6,
חלק ב שאלות 7-12, שאלות 13-15שאלה 18 , שאלה 21 , שאלה 24

  • תרגילים פתורים ממבחן מיצב תשס"ח ב - כיתה ח: חלק א, חלק ב

אין תגובות:

פרסום תגובה