תרגיל פתור בחקירת פונקציה פרבולית

מצא עבור אילו ערכים של m נמצא הגרף של הפונקציה הבאה מעל ציר x:
 

 
פרבולה מעל ציר x
פרבולה מעל ציר x
 
מדובר בגרף פונקציה מהמעלה השניה (פרבולה) מהצורה:
כאשר:
a = 1
b = -m
c = m + 3

לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x כאשר הדיסקרמיננטה קטנה מאפס:
הפרבולה תהיה מעל ציר x כאשר היא עם נקודת מינימום:

נמצא את ערכי m לתנאים לעיל ונבצע חיתוך.

תנאי א -
לפרבולה אין נקודות חיתוך עם ציר x כאשר הדיסקרמיננטה קטנה מאפס:


לפרבולה אין חיתוך עם ציר x עבור ערכי m:

תנאי ב
הפרבולה תהיה מעל ציר x כאשר היא עם נקודת מינימום:
תנאי זה תמיד נכון עבור a = 1

החיתוך של תנאים א, ב הוא הפתרון:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה