פיסיקה חשמל - תרגיל פתור - מעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית

שאלה במעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית - מבגרות 3 יח' פיסיקה 2008
שאלה במעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית
שאלה במעגל חשמלי עם שלשה נגדים ומקור מתח בעל התנגדות פנימית

פתרון

סעיף מספר 1 - במעגל החשמלי שלושת הננגדים R1 , R2 , R3 מחוברים בטור לכן ההתנגדות השקולה R היא סכום ההתנגדויות:
R = R1 + R2 + R3
אום R =  2 +3 + 4 = 9

סעיף מספר 2 - הזרם במעגל ע"פ חוק אוהם הוא המנה בין המתח להתנגדות. יש להתחשב בהתנגדות הפנימית המחוברת בטור למקור המתח
התנגדות פנימית של מקור מתח
התנגדות פנימית של מקור מתח

לכן הזרם I שווה: 
1 אמפר


סעיף מספר 3 - מתח ההידקים של מקור המתח : 

סעיף מספר 4 - המתח על הידקי מקור המתח יהיה קטן יותר.
כאשר מחברים נגדים במקביל ההתנגדות במעגל קטנה יותר ולכן הזרם I במעגל יהיה גדול יותר. אם נתבונן בנוסחת המתח על ההידקים:


רואים שככל שהזרם I גדול יותר המתח על ההידקים יהיה קטן יותר.

תגובה 1: