דמיון משולשים - מושגים והגדרות, משפטי יסוד, ותרגילים פתורים

מושגים והגדרות


משולשים דומים : שני משולשים נקראים דומים, אם שלוש הזוויות שלהם שוות בהתאמה, ושלוש הצלעות המתאימות פרופורציוניות.

משולשים דומים - שיוויון זוויות,  וזהות יחסי פרופורציה בין צלעות
משולשים דומים - שיוויון זוויות,  וזהות יחסי פרופורציה בין צלעות

משפטי דמיון יסודיים


משפט דמיון ראשון : צ.ז.צ.
אם שתי צלעות במשולש אחד , פורפורציוניות לשתי צלעות במשולש אחר, והזוויות הכלואות ביניהן שוות – המשולשים דומים.

משפט דמיון שני : ז.ז.ז.
אם שתי זוויות במשולש אחד , שוות לשתי זוויות במשולש שני – המשולשים דומים

משפט דמיון שלישי : צ.צ.צ.
אם שלוש צלעות של משולש אחד , פורפורציוניות בהתאמה , לשלוש הצלעות של משולש אחר,- המשולשים דומים

משפט דמיון רביעי: צ.צ.ז. ( לא נלמד בדרך כלל )
אם שתי צלעות במשולש אחד , פורפורציוניות לשתי צלעות במשולש אחר, והזוויות המונחות מול הצלע הגדולה ( מבין השתיים ), בכל משולש, שוות זו לזו – המשולשים דומים

דמיון משולשים - תרגילים פתורים בסיסיים


דמיון משולשים - תרגילים פתורים
 דמיון משולשים - תרגילים פתורים

קישורים - הוכחת משפטים בדמיון משולשים:

שטחים של משולשים דומים מתייחסים זה לזה כריבוע היחס שבין הצלעות המתאימות

גבהים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כיחס הצלעות המתאימות

חוצי זוויות מתאימות במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הצלעות המתאימות

תיכונים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כיחס הצלעות המתאימות.

תגובה 1: