תרגיל פתור - מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות חורף תשע"א - בעיית אחוזים

שאלה מספר 2

פתרון

א.  לפני ההעלאה: נסמן ב- x את המשכורת של דניאל. המשכורת של גל גדולה ב- 3000 שקלים לכן משכורתו x + 3000.

המשכורות של גל עלתה ב- 15% ובשקלים:
באופן דומה ההעלאה במשכורת הועלתה ב- 25% או בשקלים:

ב. התוספת בשקלים לגל ולדניאל שוות לכן:

נפתח ונפתור:x היא המשכורת של דניאל לפני ההעלאה ושווה ל- 4500 שקלים

אין תגובות:

פרסום תגובה