מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות - קיץ 2014

שאלה 1

קבוצה של 20 מבקרים ובה מבוגרים וילדים ביקרה במוזאון.
מחיר הכניסה למוזאון הוא 15 שקלים למבוגר ו- 10 שקלים לילד.
הקבוצה שילמה בסך בכל 270 שקלים דמי כניסה.
א.    מצא כמה מבוגרים היו בקבוצה.
ב.    מצא כמה ילדים היו בקבוצה.

לפתרון שאלה 1 הקלק כאן


 שאלה 2


מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות - קיץ 2014 - שאלה 2
לפתרון שאלה 2 הקלק כאן

שאלה 3

 
בציור שלפניך נתונה מקבילית ABCD.
שיעור הקדקודים A ו- B של המקבילית הם:
(0, 2-)A 
(8, 0) B 
הקדקד D נמצא על ציר ה - x.
א. נתון כי אורך הצלע AD הןא 12.
    מצא את שיעור ה- x של הנקודה D. 
ב. 1. מצא את שיפוע הישר AB.
    2. מצא את שיפוע הישר CD , נמק.
ג. מצא את משוואת הישר CD.
מקבילית ABCD
מקבילית ABCD

לפתרון שאלה 3 הקלק כאן

שאלה 4

מבחן בגרות מתמטיקה 3 יחידות - קיץ 2014 - שאלה 4 - סדרה חשבונית
לפתרון שאלה 4 הקלק כאן

אין תגובות:

פרסום תגובה