משוואות ואי שיוויונים ערך מוחלט - דוגמאות פתורות

תרגיל 1
פתור את המשוואה :  
 פתרון תרגיל 1
לפתרון התרגיל נשתמש בתכונת הערך המוחלט:
 עבור a חיובי :     אם ורק אם  
לכן ישנן שתי אפשרויות פתרון:
מכאן ישנם שני פתרונות: x = 5 , x = -2

נזכיר תחילה כי מקובל להשתמש בסימול  לציין "אם ורק אם"

תרגיל 2
פתור את האי שיוויון  

 פתרון תרגיל 2
פתרון ערך מוחלט עם אי שיוויון
פתרון ערך מוחלט עם אי שיוויון
 הפתרון הוא הקבוצה באינטרוול הפתוח , או בתצוגה מתמטית 

השתמשנו לתרגיל זה בשתי תכונות אי שיוויונים: כפל במספר שלילי הופך את האי שיוויונים, וכן היפוך שבר כאשר שני הצדדים חיוביים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה