החוק השני של ניוטון

החוק השני של ניטון מתאר את הקשר בין כוח חיצוני נטו הפועל על גוף לבין תאוצת הגוף בכיוון הכוח נטו.
(כוח חיצוני נטו - סכום וקטורי  או בכיוון כלשהו נטו של כוחותחיצוניים הפועלים על הגוף)

נוסח החוק:
אם כוח נטו F פועל על גוף שמסתו m , הגוף ינוע בתאוצה a שכיוונה הוא כיוון הכוח, ע"פ הנוסחה:  F = ma

הכוח F הוא למעשה וקטור שקול הכוחות החיצוניים הפועלים על המסה m.

סימול וקטורי החוק השני של ניטון יראה כך:  


דוגמא:

פועל מפעיל כוח קבוע של 20N על קופסא שמסתה 40kg המונחת על ריצפה עם חיכוך זניח. באיזה תאוצה תנוע המסה.

פתרון

להלן דיאגרמת כוחות המופעלים על הקופסא:
פועל דוחף קופסא על משטח עם חיכוך זניח - דיאגרמת כוחות
פועל דוחף קופסא על משטח עם חיכוך זניח - דיאגרמת כוחות
משוואת כוחות על הציר האנכי y 

 W =n  - משקל הגוף שווה לכוח התגובה של המשטח בכוון הנגדי לכן סכום הכוחות שווה 0 ואין תנועה בכיוון y

בציר האופקי x:

סכום הכוחות בציר x שווה 20N בכיוון החיובי של ציר ה- x , הגוף ינוע בתאוצה בכיוון x ע"פ החוק השני של ניוטון:
הגוף ינוע בתאוצה  בכיוןן החיובי של ציר x.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה