משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים (צצ"ז)

משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים. (צצ"ז)

נתון:

משפט חפיפה רביעי
משפט חפיפה רביעי

 AB=DE , BC=EF

AB<BC , AC<BC

EF>ED , EF>DF
 

 צריך להוכיח:
הוכחה:


משפט חפיפה רביעי: שני משולשים, השווים בשתיים מצלעותיהם ובזווית שמול הצלע הגדולה מביניהן – חופפים (צצ"ז)

3 תגובות:

  1. יש לך טעות לדעתי ברישום ההוכחה במקום GF=AG צ"ל DF=AG

    השבמחק
  2. לדעתי יש טעות בהוכחה. זווית A קטנה מזווית G1, ומשם אפשר להמשיך. בניגוד למה שכתוב - שזווית C קטנה מ G1

    השבמחק