פיסיקה - מכניקה - תנועה שוות תאוצה: נוסחאות

גוף הנמצא במהירות התחלתית נע בתנועה בעלת תאוצה קבועה a , כעבור זמן t מהירותו v והדרך שעבר היא x.

- מהירות התחלתית של הגוף
a - תאוצת הגוף בתנועה שוות תאוצה
t - הזמן שבו נע הגוף
v - מהירות הגוף בזמן t
x - הדרך שעבר הגוף עד זמן t

נוסחאות לתנועה שוות תאוצה:

נוסחאות לתנועה שוות תאוצה
נוסחאות לתנועה שוות תאוצה
דוגמא לבעיה פתורה:

מכונית מאיצה ממצב מנוחה למהירות 30 מטר בשנייה במשך 15 שניות. מצא את תאוצת המכונית ואת המרחק שעברה.

פתרון

נסמן ב- V0 = 0 מהירות המכונית בזמן t = 0, בזמן t = 15s מהירות המכונית V15 = 30m/s . נציב בנוסחה ונחשב את התאוצה a:

Vt = V0 +a*tנחשב את המרחק x שעברה המכונית ב- 15 שניות. נציב בנוסחה:
המרחק שעברה המכונית ב- 15 שניות הוא 225 מטר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה