משפט חפיפה ראשון: אם שתי צלעות והזווית שביניהן במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי צלעות והזווית שביניהן במשולש שני אז המשולשים חופפים


משפט חפיפה ראשון צ.ז.צ
משפט חפיפה ראשון צ.ז.צ
משפט חפיפה ראשון:

אם שתי צלעות והזווית שביניהן במשולש אחד שוות בהתאמה לשתי צלעות והזווית שביניהן במשולש שני אז המשולשים חופפים.

ניסוח משפט החפיפה הראשון בשפה מתמטית: אם בשני משולשים ABC ו- DEF מתקיים:
 
AB = DE
BC = EF

אזי:


הערות:
א) משפט החפיפה הראשון הוא אקסיומה; כלומר לא ניתן להוכיח אותו.
ב) משפט החפיפה הראשון נקרא "צלע, זווית, צלע" או בקיצור צ.ז.צ.

אין תגובות:

פרסום תגובה