שברים - הגדרות ודוגמאות חיבור חיסור פתורות

כאשר 2 מחולק ל- 3 ניתן לכתוב את זה בצורה 2/3 או   וקוראים לזה שבר. 2 הוא המונה ו- 3 הוא המכנה.
שבר אמיתי הוא שבר שבו המכנה גדול מהמונה לדוגמא השברים 2/3, 5/6, 1/2 , 45/87 הם שברים אמיתיים.
אם המונה גדול מהמכנה קוראים לזה שבר מדומה. דוגמאות לשברים מדומים: 43/32, 6/4, 98/32.

השבר המדומה גדול מ- 1 ויכול להיות מיוצג גם ע"י מספר שם ושבר, ואז הביטוי נקרא שבר מעורב
דוגמאות לשברים מעורבים: 

פעולת פישוט השבר ע"י חלוקת המונה והמכנה במספר שלם כלשהו נקראת צמצום.


דוגמא  1 - חיבור שני שברים אמיתיים
פשט את הביטוי 

פתרון:
נמצא תחילה את המכנה המשותף לשני מכני השברים 3, 7. מכנה משותף הוא מספר שלם הקטן ביותר המתחלק ללא שארית במכנים.

בתרגיל זה המכנה המשותף הוא של 7 ו- 3 הוא 7*3 = 21
נפתור:דוגמא 2 - חיסור שבר מעורב משבר מעורב
פשט את הביטוי 

פתרון
דרך 1: נפרק את הביטוי לשלמים ושברים בנפרד כל אחד ונפתור

דרך 2 היא להציג את השברים נמעורבים בצורת שברים מדומים ולפתור:
דוגמא 3 - חיבור וחיסור שברים מעורבים

פתור :


פתרון
חיבור וחיסור שברים מעורבים
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה