הוכחת משפט הטנגנסים

משפט הטנגנסים מציג יחס בין אורך צלעות המשולש לבין טנגנס הזוויות שבו.
 
משולש
משולש
 
עבור משולש ששתיים מצלעותיו הן \ a, b והזוויות שמולן הן \ \alpha, \beta בהתאמה, משפט הטנגנסים קובע כי מתקיים בו היחס הבא:
נוסחת משפט הטנגנסים
 
הוכחת משפט הטנגנסים - שימוש במשפט הסינוסים

הוכחת משפט הטנגנסים
הוכחת משפט הטנגנסים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה