הוכחת משפט הטנגנסים

משולש
משולש
משפט הטנגנסים מציג יחס בין אורך צלעות המשולש לבין טנגנס הזוויות שבו.

עבור משולש ששתיים מצלעותיו הן \ a, b והזוויות שמולן הן \ \alpha, \beta בהתאמה, משפט הטנגנסים קובע כי מתקיים בו היחס הבא:
הוכחת משפט הטנגנסים - שימוש במשפט הסינוסים

הוכחת משפט הטנגנסים
הוכחת משפט הטנגנסים

אין תגובות:

פרסום תגובה