מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח - מאי 2014 - שאלות 9-12 ופתרונן

להלן פתרון לשאלות 9-12 מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח שנערך במאי 2014.
להורדת המבחן בקובץ PDF הקלק כאן

שאלה 9
אחד הגרפים שלפניכם מתאר את הפונקציה . y = x + 5
סַמנו את הגרף המתאים


פתרון
לפונקציה y = x +5 הנה פונקציה לינארית עולה (ככל ש- x גדל גם y גדל) - לפיכך גרפים 1, 3 נפסלים. גרף 1 מתאר פונקציה קבועה (ל- y ערך קבוע ולא משתנה) וגרף 3 מתאר פונקציה יורדת (ככל ש- x  גדל y קטן).

לפונקציה y = x + 5 נקודת חיתוך עם ציר y בנקודה (0, 5) (כאשר x = 0 אז y = 5) , לכן גרף 2 נפסל שבו הפונקציה חותכת את ציר y בראשית הצירים (0, 0).
לפיכך התשובה הנכונה היא 4.


 שאלה 10
ענת בחרה מספר.
היא חיסרה ממנו 3 וכפלה את ההפרש ב– 5 .
התוצאה שקיבלה הייתה קטנה מ– 60 .
x מייצג את המספר שבחרה ענת.

א . סַמנו את האי–שוויון המתאים לנתונים שבשאלה.

אי שיוויונים

ב . ענת לא טעתה בחישוב. האם ייתכן שהמספר שבחרה היה 15 ?

 פתרון

 א. לפתרון התרגיל נבדוק כל שלב.
ענת בחרה מספר x
היא חיסרה ממנו 3: x - 3
כפלה את ההפרש ב- 5 : 
התוצאה שקיבלה קטנה מ- 60: 

התשובה הנכונה היא תשובה מספר 5.

ב. כדי לבדוק אם ייתכן מהמספר שבחרה ענת הוא 15 נבדוק אם התוצאה שקיבלה קטנה מ- 60..
התוצאה שקיבלה ענת:


הצבנו את המספר 15 וקיבלנו תוצאה 60. המספר 60 אינו קטן מ- 60 אלא שווה לו. לכן לא יתכן שענת בחרה מספר 15 מאחר והתוצאה לאחר סדר הפעולות קטנה מ- 60.


שאלה 11

משולש ABC

פתרון

- זוויות פנימיות מתחלפות (שוות) בין 2 מקבילים AB||BC (נתון) וחותך AC
- הזויות ECD, ACE, CAB על הישר BD שווה יוצרות זוית שטוחה השווה ל- 180 מעלות.

מכאן 


שאלה 12

פִּתרו את מערכת המשוואות שלפניכם:


 הַציגו את דרך הפתרון

פתרון

פותרים בשיטת ההצבה.

אין תגובות:

פרסום תגובה