שאלה 3 - פתרון משוואה עם נעלם אחד - ממבחן מפמ"ר לכיתה ט רמה רגילה - תשע"ד

שאלה 3 - פתרון משוואה עם נעלם אחד - ממבחן מפמ"ר לכיתה ט רמה רגילה - תשע"ד


שאלה 3 - פתרון משוואה עם נעלם אחד - ממבחן מפמ"ר לכיתה ט רמה רגילה - תשע"ד

 ב. פתרו את המשוואה

פתרון

א. משוואה מספר 2 אינה שלב בפתרון המשוואה הנתונה.  המשוואה הנתונה מורכבת משלשה ביטויים, הביטויים 2,3 במשוואה 2 שקולים לביטויים 2,3 במשוואה הנתונה, אך ביטוי מספר 1 שונה (סימן הפוך), לפיכך משוואה מספר 2 אינה יכולה להיות שלב בפתרון.

שאלה 3 - פתרון משוואה עם נעלם אחד - ממבחן מפמ"ר לכיתה ט רמה רגילה - תשע"ד

ב. נפתור את המשוואה
שאלה 3 - פתרון משוואה עם נעלם אחד - ממבחן מפמ"ר לכיתה ט רמה רגילה - תשע"ד

שני הפתרונות נמצאים בתחום ההגדרה של x לכן הם תקפים.

אין תגובות:

פרסום תגובה