פתרון שאלה 5 מבגרות מתמטיקה 3 יחידות קיץ 2015 - הסתברות וסטטיסטיקה

שאלה 5 
 


פתרון

 א. ע"פ נתוני השאלה התפלגות סוגי הדם באוכלוסיה היא:

שיעור באוכלוסיה ..... סוג דם
 40% ...................... A
20% ........................ B
5% ......................... AB

מאחר ולכל אדם יש אחד מסוגי דם אלה: A, B, AB, O

שיעור האוכלוסיה עם סוג דם O הוא:

ל- 35% - מהאוכלוסייה יש סוג דם O.

ב. ל- 35% מהאוכלוסייה יש סוג דם O, ול- 20%  מהאוכלוסייה יש סוג דם B. ההסתברות שתורם אקראי מהאוכלוסייה הוא סוג דם B או O הוא: 35% + 20% = 55%

התשובה היא 55%.


אין תגובות:

פרסום תגובה