קוי שדה חשמלי

בפיסיקה והנדסה ניתן להגדיר סוגים רבים של שדות. השדה הוא תכונה במרחב או מישור. דוגמא לשדה היא התפלגות הטמפרטורות באולם. היינו מוצאים על ידי מדידת הטמפרטורה בנקודות רבות באולם. באופן דומה, אנחנו יכולים להגדיר שדה לחץ מים בבריכה שחייה. שדות כאלה הם דוגמאות של שדות סקלרים כי טמפרטורה ולחץ הם כמויות סקלריות, שיש להם רק גדלים וכיוונים לא.

השדה החשמלי - גודל וכיוון


השדה החשמלי הוא שדה וקטורי כי יש לו גודל וכיוון. כדי לברר בנקודה מסוימת מהו גודל השדה וכיוונו נציב חלקיק בוחן בעל מטען חיובי q0 כלשהו, ונבדוק מהו גודל הכוח המופעל עליו וכיוונו ומזה נגזור את השדה החשמלי.

נניח בנקודה P במרחב ישנו חלקיק טעון חשמלית מטען חיובי q0 ופועל עליו כוח . השדה החשמלי בנקודה P במרחב מוגדר:
 מאחר ומטען הבוחן q0 הוא חיובי הכיוון של השדה החשמלי  הוא אותו הכיוון של הכוח המופעל על מטען הבוחן.
הגודל E של השדה החשמלי הוא E = F/q0

 קוי שדה חשמלי

ניתן לתאר את השדה החשמלי במרחב מסוים ע"י קוים המקבילים לכיווני הכוחות הפועלים על חלקיקי בוחן במרחב. כאשר הקוים צפופים יותר במישור מאונך להם משמעות הדבר היא כי גודל השדה גדול יותר.

קוי שדה חשמלי סביב כדור טעון מטען שלילי
קוי שדה חשמלי סביב כדור טעון מטען שליליקוי שדה חשמלי סביב פלטה אינסופית עטונה מטען חיובי
קוי שדה חשמלי סביב פלטה אינסופית עטונה מטען חיובי

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה