פתרון תרגיל 1 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010


מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010

שאלה מספר 1 - מיקום נקודה במערכת צירים
במערכת הצירים שלפניכם מסומנות 4 נקודות.  איזו מהן יכולה להיות הנקודה (5,3- ) ?פתרון שאלה 1

הנקודה (5,3- ) היא בערכים: x = -5 , y =3 . הנקודה R במערכת הצירים נמצאת ברביע הרביעי שבו x <0 ו- y >0 לכן הנקודה R היא המתאימה ביותר. התשובה הנכונה היא תשובה 2.

נספח - רביע במערכת צירים 

במתמטיקה, רביע הוא חלק המישור המוגבל על ידי מערכת הצירים.
  • במישור קיימים ארבעה רביעים, המסודרים נגד כיוון השעון:
  • הרביע הראשון כולל את הזוגות הסדורים x, y שבהם שני הרכיבים חיוביים;
  • הרביע השני כולל זוגות סדורים שבהם רכיב ה-x שלילי ורכיב ה-y חיובי;
  • הרביע השלישי כולל את הנקודות שבהן שני הרכיבים שליליים;
  • וברביע הרביעי רכיב ה-x חיובי ורכיב ה-y שלילי.
רביע במערכת צירים
רביע במערכת צירים


אין תגובות:

פרסום תגובה