מרחק בין שתי נקודות במערכת צירים

נתון:

מערכת צירים שציריה x,y ובה נקודות A(x1, y1) , B(x2, y2) .

מרחק בין שתי נקודות במערכת צירים
מרחק בין שתי נקודות במערכת צירים

צריך להוכיח:

המרחק d בין הנקודות A,B שווה:
d² = (xx1)² + (y2 - y1
         _________________
d = √[(xx1)² + (y2 - y1)²]

השיטה

נבנה בניית עזר אנכים מהנקודות A,B לצירים, ייווצר משולש ABC ישר זווית שצלעותיו הפרשי קואורדינטת x וקואורדינטות y של הנקודות A,B. בעזרת משפט פיתגורס נחשב אורך d המרחק בין הנקודות A,B.
 

ב.ע

בונים אנכים מנקודות A,B לצירים x,y, נוצר משולש ישר זווית ABC (זווית C ישרה)


מרחק בין שתי נקודות במערכת צירים
מרחק בין שתי נקודות במערכת צירים

הוכחה


זוית C ישרה - נוצרה מאנכים לצירים x,y שהם אנכים אחד לשני

1: AC = xx1 - קטע AC מקביל לציר x ולכן אורכו שווה להפרשי קואורדינטה x של נקודות A,B

2: BC = y2 - y1 - קטע BC מקביל לציר y ולכן אורכו שווה להפרשי קואורדינטה y של נקודות C,B

ע"פ משפט פיתגורס במשולש ישר זוית ABC (סכום ריבועי הניצבים BC, AC שווה לריבוע היתר AB)

d2 = AB2 = BC2 + AC2

d² = (xx1)² + (y2 - y1 - נובע מ- 1 ו- 2

ולכן:
         _________________
d = √[(xx1)² + (y2 - y1)²]

דוגמא


מצא את המרחק בין הנקודות A(1,4) , B(-4,3)

פתרון

נבחר את נקודה A כנקודה 1 ואת נקודה B כנקודה 2, אין מניעה לבחירה הפוכה התוצאה תהיה זהה.

נציב בנוסחה  
         _________________
d = √[(xx1)² + (y2 - y1)²]
ונקבל:
         _______________
d = √[1 - (-4)]² + (4 - 3)²
         _____
d = √5² + 1²
         __
d = √26
המרחק בין הנקודות A(1,4) , B(-4,3) הוא  (26)√

נציג את הנקודות A, B במערכת צירים ואת המרחק ביניהן:

מרחק בין שתי נקודות A(1,4) , B(-4,3) במערכת צירים
מרחק בין שתי נקודות A(1,4) , B(-4,3) במערכת צירים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה