גיאומטריה אנליטית - אמצע קטע

גיאומטריה אנליטית - אמצע קטע
גיאומטריה אנליטית - נקודה M אמצע קטע AB
נתון קטע AB במערכת צירים ששיעורי קצותיו:


M היא נקודת אמצע הקטע AB,
שיעור הנקודה M:


דוגמא:
נתון קטע AB במערכת צירים ששיעורי קצותיו:


מצא את שיעור הנקודה M אמצע הקטע AB

פתרון:
ע"פ נוסחת אמצע קטע:שיעור הנקודה M אמצע הקטע AB :


אין תגובות:

פרסום תגובה