משוואת המעגל

משוואת מעגל
מעגל שמרכזו בנקודה a,b ורדיוסו r
 
נתון מעגל שמרכזו בנקודה P(a, b) , רדיוס המעגל הוא r. ניתן למצוא את משוואת המעגל ע"י מציאת המקום הגאומטרי של נקודות המישור הנמצאות על המעגל.

נתבונן בנקודה כלשהי C(x, y) .
המבחן אם נקודה C על המעגל הוא שמרחקה ממרכז המעגל נקודה P(a,b) הוא r. כלומר:


או
 (x- a)2 + (y - b)2 = r2

ומצאנו את משוואת המעגל.

נוכל לסכם: משוואת מעגל שמרכזו בנקודות (a, b) ורדיוסו r , היא:

 (x- a)2 + (y - b)2 = r2

דוגמא 1:

מהי משוואת המעגל שרדיוסו 5 יחידות ושיעור מרכזו בנקודה (2, 6)


פתרון 1 :
משוואת מעגל שמרכזו בנקודות (a, b) ורדיוסו r , היא:  
 (x- a)2 + (y - b)2 = r2

נציב:
a = 6
b = 2
r = 5

ונקבל:
(x- 6)2 + (y - 2)2 = 52
(x- 6)2 + (y - 2)2 = 25
משוואת המעגל:

 (x- 6)2 + (y - 2)2 = 25

דוגמא 2
המשוואה  x² - 5x + y² = 0 מייצגת מעגל. מצא את שיעור מרכז המעגל ואורך רדיוסו.

פתרון 2

נפתח את משוואת המעגל  x² - 5x + y² = 0 לצורה
 (x- a)2 + (y - b)2 = r²
 ומצאנו את רדיוס המעגל r ושיעור מרכז המעגל (a, b).

x² - 5x + y² = 0
x² - 5x + 25 - 25 + y² = 0
(x - 5)² + (y - 0)² = 25
(x - 5)² + (y - 0)² = 52
 קיבלנו כי רדיוס המעגל שווה 5 יחידות ושיעור מרכזו (0, 5)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה