פתרון שאלה 1 - בגרות מתמטיקה 4 יחידות קיץ 2016 - בעיית מהירות


יואב רוכב על אופניים . הוא יצא מהעיר A, עבר דרך העיר B, והגיע חעיר C.
המרחק מ- B ל- C גדול ב- 40 ק"מ מן המרחק מ- A ל- B.
יואב רכב מ- B ל- C במהירות קבועה הגדולה ב- 20% מן המהירות הקבועה שבה רכב מ- A ל- B.
זמן הרכיבה של יואב מ- B ל- C ארוך ]י 1.25 מזמן הרכיבה שלו מ- A ל- B.
אילו רכב יואב מ- B ל- C במהירות שבה רכב מ- A ל- B , הוא היה עובר את הדרך מ- B ל- C ב- 6 שעות.
א. מצא את מהירות הרכיבה של יואב בדרך מ- A ל-B.
ב. מצא את המרחק AB.

מסלול הרכיבה של יואב

פתרון שאלה 1


נכתוב את סיפור הרכיבה של יואב בצורה טבלאית:
סיפור הרכיבה של יואב בצורה טבלאית

קיבלנו שתי משוואות בשני נעלמים:


נפתור את המשוואות:


קיבלנו מהירות הרכיבה מ- A ל- B  היא 20 קמ"ש, והמרחק בין A ל- B הוא 80 ק"מ.

אין תגובות:

פרסום תגובה