זויות בין שני ישרים וחותך - הגדרות

נניח שני ישרים m, n וחותך t . בין הישרים לחותך נוצרות זויות אשר ניתן לכנותן בשמות על פי מיקומן.
זויות בין שני ישרים m, n וחותך t
זויות בין שני ישרים m, n וחותך t

נגדיר יחסים בין הזויות הנמצאות בין הישרים m, n לחותך t

זויות פנימיות: זויות הנמצאות בין שני הישרים m, n נקראות זויות פנימיות.
הזויות 3, 4, 5, 6 הן זויות פנימיות.

זויות חיצוניות: זויות הנמצאות מחוץ לשני הישרים m, n נקראות זויות חיצוניות.
הזויות 1, 2, 7, 8 הן זויות חיצוניות.

זויות מתאימות: זוג זויות הנמצאות במיקום זהה ביחס לישרים נקראות זויות מתאימות:
זויות 1, 5 - זויות מתאימות שמאל מעלה.
זויות 4, 8 - זויות מתאימות שמאל מטה.
זויות 2 ,6 - זויות מתאימות ימין מעלה
זויות 3, 7 - זויות מתאימות ימין מטה

זויות פנימיות מתחלפות - זוג זויות בעלות קודקוד שונה ואשר נמצאות בצדדים מנוגדים לחותך t בין שני הישרים m, n נקראות פנימיות מתחלפות.
זויות 3, 5  - זויות פנימיות מתחלפות.
זויות 4, 6 - זויות פנימיות מתחלפות.

זויות חיצוניות מתחלפות - זוג זויות בעלות קודקוד שונה ואשר נמצאות בצדדים מנוגדים לחותך t מחוץ לשני הישרים m, n נקראות חיצוניות מתחלפות.
זויות 1, 7 - זויות חיצוניות מתחלפות.
זויות 2, 8 - זויות חיצוניות מתחלפות.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה