פתרון שאלה מספר 7 - בגרות 4 יחידות מתמטיקה חורף 2022 - חשבון דיפרנציאלי של פונקציית שורש

מבחן בגרות מתמטיקה 4 יחידות חורף 2022 - שאלון ראשון

7. נתונה הפונקציה:  .

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה (f(x .

ב. מצא את שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה (f(x עם הצירים.

ג. מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה (f(x , וקבע את סוגן.

ד. סרטט סקיצה של גרף הפונקציה (f(x .

ה. נתונה הפונקציה (g(x) = - 2f(x .

 (1) מצא את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקציה ( g(x , וקבע את סוגן.

(2) נסמן ב־ A ו־ B את נקודות הקיצון הפנימיות של הפונקציות ( f(x ו־ ( g(x בהתאמה.

הנקודה O היא ראשית הצירים.

חשב את שטח המשולש ABO.

 

פתרון שאלה 7

א. תחום ההגדרה של הפונקציה

תחום ההגרה של הפונקציה  .

הפונקציה אינה מוגדרת כאשר הביטוי בשורש (18 + x) קטן מ- 0. לכן תחום ההגדרה של הפונקציה הוא:

x+18>0

x > -18

ב. שיעורי נקודות החיתוך של גרף הפונקציה (f(x עם הצירים.

 נקודות חיתוך עם ציר y כאשר x = 0:

 נקודת חיתוך עם ציר y (וגם ציר x) היא ראשית הצירים (0, 0).

נקודות חיתוך עם ציר x כאשר y= f(x) = 0.

 x1 = 0  , x2 = -18

נקודות חיתוך עם ציר x הן: (0 , 0) , (0 , 18-).

נקודות החיתוך של הפונקציה f(x) עם הצירים הן: (0 , 0) , (0 , 18-).

 

ג. נקודות הקיצון של הפונקציה (f(x , וסוגן. 

למציאת נקודות הקיצון נציב f'(x) =0 , נפתור, ונקבל ערכי x בנקודות הקיצון.

 קיבלנו נקודת קיצון ששיעורה:

 

 כדי לבדוק אם נקודת קיצון זו הוא מינימום או מקסימום נבדוק ערכי f(x) סביב נקודת קיצון זו, כלומר ערכי f(-11) ,f(-13) ונשווה לערך הפונקציה בנקודת הקיצון f(12).


אם f(-11) , f(-13) גדולים מ- f(-12) אזי נקודת הקיצון היא מינימום.

אם f(-11) , f(-13) קטנים מ- f(-12) אזי נקודת הקיצון היא מקסימום.

קיבלנו כי f(-11) , f(-13) גדולים מ- f(-12) , לכן נקודת הקיצון היא מינימום.

 

 ד. סקיצה של הפונרציה f(x) :

סקיצה של הפונרציה f(x)
סקיצה של הפונקציה f(x)


ה. נאמר כי (g(x) = - 2f(x . 

במצב זה זוהי פונקציית ראי ביחס לציר x  ואפשר לומר שאנחנו "מותחים" את הפונקציה בציר האנכי.

נקודת הקיצון היא אחת אבל מקסימום, באות שיעור x= -12. ה-y  של נקודת הקיצון הוא פי 2-  כלומר לפונציה g(x) נקודת קיצון אחת  נקודת מקסימום ששיעורה :   .

לחישוב שטח המשולש ABO נמצא קודם את הצלע AB ואת הגובה h השווה לשיעור x של הנקודות A, B.

h = 12

שטח המשולש ABO: 

 

 


 

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה