תכונות מספרים מרוכבים

יהיו z , z1 , z2, z3 , מספרים מרוכבים, אזי מתקיימים התכונות:

הוכחת התכונות : 1 , 2 , 3 , 4, 5, 6 , 7,  8 , 9  , 10  , 11

1. z1 + z2 = z2 +z1
2. (z1 + z2) + z3 = z1 + (z2 + z3)
3. z1 * z2 = z2 * z1
4. (z1 * z2) * z3 = z1 * (z2 * z3)
5. z1 * (z2 + z3) = z1 * z2 + z1 * z3
          _   
6. z + z = 2Re(z)
         _ 
7. z - z = 2Im(z)
      _____    __    __
9 .  z1 * z2 = z1 * z2
 
 
13. |z1 * z2| = |z1| * |z2|אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה