מחשבון לחישוב מספר מרוכב בחזקת שבר חיובי.

נתון הביטוי המרוכב  :

(a + ib)p/q

הפרמטרים a, b, p, q ידועים לנו.  מחישובי שורשים של מספר מרוכב אנו יודעים כי לביטוי המרוכב לעיל יש q פתרונות.

המחשבון מקבל כקלט את המקדמים a , b של המספר המרוכב z = a+ib . והאספוננט המורכב מהמונה p והמכנה .

הפלט :

טבלת n פתרונות של  הביטוי:

(a + ib)p/q

חישוב  (a + ib) בחזקת p/q

הקלק את החלק הממשי a ואת החלק המדומה  b של המספר המרוכב a + ib, ואת המונה p  והמכנה q בחזקה. p ו- q מספרים שלמים וחיוביים.


Complex Number Power p/q

מספר מרוכב בחזקת p/q
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה