מבחן מיצב כיתה ח תשע"ב - תרגילים פתורים שאלה 5 - משוואה אלגברית מעלה ראשונה נעלם אחד

שאלה מספר 5
סַמנו את המשוואה שפתרונה הוא: x = 0
מבחן מיצב כיתה ח תשע"ב - תרגילים פתורים שאלה 5 - משוואה אלגברית מעלה ראשונה נעלם אחד

פתרון

נפתור את ארבעת המשוואות ובדוק מתי הפתרון x = 0 .

משוואה מספר 1
 3x = 2x +1
3x - 2x = 1
x = 1

משוואה מספר 2
3x + 6 = 6
3x = 6 -6
3x =0
x = 0
משוואה 2 עונה לנתוני השאלה x = 0 ולכן זאת התשובה הנכונה

משוואה מספר 3
4x + 1 = 4x + 9
4x - 4x = 9 -1
0 = 8
קיבלנו ביטוי שקר לכן אין פתרון למשוואה 3 עבור כל ערך x

משוואה מספר 4
2x + 8 = 0
2x = -8
x = -8/2 = -4

כאמור משוואה 2 עונה לנתוני השאלה x = 0 ולכן זאת התשובה הנכונה

קישורים:

תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"ב ב'
  - שאלות 1-3 ,
תרגילים פתורים - מתוך מבחן מיצ"ב מתמטיקה כיתה ח' - תשע"א ב' - חלק א שאלות 1-6,
חלק ב שאלות 7-12, שאלות 13-16 , שאלה 17שאלה 18 , שאלה 19 , שאלה 20 , שאלה 21 , שאלה 22 , שאלה 23 ,   שאלה 24
תרגילים פתורים ממבחן מיצב תשס"ח ב - כיתה ח: חלק א, חלק ב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה