הוכחת משפט בגיאומטריה: סכום צלעות נגדיות של מרובע חוסם מעגל שוות

נתון

ABCD מרובע שחוסם מעגל.


ABCD מרובע שחוסם מעגל.

H, G, F, E נקודות השקה.

צ"ל

AB + CD = AD +BC

הוכחה

נגדיר את x, y, z, w.

נגדיר את x, y, z, w.

1. H, G, F, E נקודות השקה - נתון.

2. AF = AE = x שני משיקים היוצאים מאותה נקודה למעגל שווים זה לזה (לפי 1).

3. BF = BG = y שני משיקים היוצאים מאותה נקודה למעגל שווים זה לזה (לפי 1).

4. CH = CG = z שני משיקים היוצאים מאותה נקודה למעגל שווים זה לזה (לפי 1).

5. DE = DH = w שני משיקים היוצאים מאותה נקודה למעגל שווים זה לזה (לפי 1).

6.  AB + CD = x + y +z +w - הצבה לפי 2, 3, 4, 5.

7.  AD + BC = x + y +z +w - הצבה לפי 2, 3, 4, 5.

8.  AB + CD = AD +BC - כלל המעבר לפי 6, 7.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה