תרגילים פתורים באלגברה מתוך בגרויות 3 יחידות לימוד

תרגיל 1

פתור את התרגיל - מתוך בגרות 3 יח' - חורף תשס"ח


פתרוןתרגיל פתור באלגברה מתוך בגרות 3 יח' - חורף תשס"ח

תרגיל 2

פתור את מערכת המשוואות - מבגרות 3 יח' - תשס"ז מועד ב

פתרון
נפתור ע"פ שיטת ההצבה

תרגיל פתור אלגברה - שתי משוואות עם שני נעלמים, מבגרות 3 יח' חורף תשס'ז
אלגברה - שתי משוואות עם שני נעלמיםתרגיל מספר 3 - חורף 2006
 
 פתרון:
תרגיל פתור משוואות אלגבריות , 2 משוואות בשני נעלמים - חורף 2006

אין תגובות:

פרסום תגובה