מציאת שיעור קדקוד הפרבולה

שיעורי קדקוד הפרבולה עבור הם:


 מציאת שיעורי קדקוד הפרבולה (ראה סקיצה בהמשך):
הפרבולה חותכת את ציר y בנקודה

עקב סימטריה קיימת נקודה נוספת שבה y=c, נמצא אותה ע"י פתרון המשוואות:


ישנן שתי נקודות חיתוך של הפרבולה  עם הישר y=c והן:
מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה
מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה


שיעור קדקוד הפרבולה M נמצא באמצע הקטע PQ ולכן


נמצא את ע"י הצבת בפונקציה הריבועית:ולכן שיעורי קדקוד הפרבולה M:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה