מציאת שיעור קדקוד הפרבולה

שיעורי קדקוד הפרבולה  y = ax² + bx +c עבור  a ≠ 0  הם:

 מציאת שיעורי קודקוד הפרבולה (ראה סקיצה בהמשך):

הפרבולה חותכת את ציר y בנקודה P(0, c)

עקב סימטריה קיימת נקודה נוספת שבה y = c, נמצא אותה ע"י פתרון המשוואות:
y = ax² + bx + c
y = c

c = ax² + bx + c

 aᐧx² + bx = 0
x(a + bx) = 0

x1 = 0
x2 = -b / a
ישנן שתי נקודות חיתוך של הפרבולה  y = ax² + bx +c עם הישר y = c והן:

P(0, c)
Q (-b/a , c)
מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה
מציאת קודוקוד פרבולה כממוצע שתי נקודות סימטריה על הפרבולה

שיעור קדקוד הפרבולה M נמצא באמצע הקטע PQ ולכן


נמצא את ע"י הצבת בפונקציה הריבועית:



ולכן שיעורי קדקוד הפרבולה M:

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה