טרפז שווה שוקיים - Isosceles trapezoid

 טרפז שווה־שוקיים הוא טרפז שזוויות הבסיס שלו שוות. בטרפז יש שני זוגות של זוויות בסיס, ואם הזוויות שוות בזוג אחד, הן שוות גם בשני. ההגדרה "מרובע בעל זוג צלעות מקבילות שצלעותיו האחרות שוות זו לזו" מתאימה לשני סוגי מרובעים: טרפז שווה-שוקיים, ומקבילית.
טרפז שווה שוקיים - Isosceles trapezoid
טרפז שווה שוקיים - AB||CD , AD = BC
אם משתמשים בהגדרה המרחיבה של טרפז, שבה אין כל תנאי על זוג הצלעות שאינן בסיסי הטרפז, הרי שכל מלבן הוא טרפז שווה-שוקיים. מקבילית שהיא גם טרפז שווה-שוקיים מוכרחה להיות מלבן.
שטח של טרפז שווה־שוקיים שווה לממוצע חשבוני של אורך הבסיסים כפול הגובה - מאחר שטרפז שווה-שוקיים הוא מקרה פרטי של טרפז.
טרפז שווה שוקיים - AB||CD , AD = BC
טרפז שווה שוקיים - AB||CD , AD = BC

תכונות של טרפז שווה־שוקיים


משפטים על טרפז שווה שוקיים

זוויות הבסיס בטרפז שווה שוקיים שוות.
בטרפז שווה שוקיים האלכסונים שווים.
אם האלכסונים בטרפז שווים זה לזה אז הוא טרפז שווה שוקיים

אין תגובות:

פרסום תגובה