מציאת משוואת ישר במערכת צירים ע"פ שיפוע ונקודה דרכה עובר

משוואת הישר בעל שיפוע m העובר דרך נקודה   P(x0, y0)  היא:
y - y0 = m(x - x0)
דוגמא:

מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודות  ( 3 , 1-) , (1, 2)

 פתרון

תחילה נמצא את השיפוע m ע"פ הנוסחה  
m = (y1 - y0) / (x1 - x0)
ובשלב הבא נציב בנוסחה לעיל למציאת הישר ע"פ נקודה ושיפוע.

מציאת השיפוע m:
m = (y1 - y0) / (x1 - x0) = (3 - 1) /( -1 -  2) =  -2 / 3

m = -2 / 3
נציב בנוסחה למציאת משוואת ישר ע"פ נקודה ושיפוע ונפתור:
אנו יכולים לבחור נקודה כרצוננו מבין שתי הנקודות הנתונות 
y - y0 = m(x - x0)
y - 3 = -(2 / 3) * [x - (-1)]
y - 3 = -(2 / 3) * (x + 1)
y - 3 = -(2 / 3)x - 2 / 3
 משוואת הישר העובר דרך הנקודות  ( 3 , 1-) , (1, 2) :
y = -(2 / 3)x + 7 / 3

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה