מציאת משוואת ישר במערכת צירים ע"פ שיפוע ונקודה דרכה עובר

משוואת הישר בעל שיפוע m העובר דרך נקודה     היא:
 

דוגמא:
מצא את משוואת הישר העובר דרך הנקודות

 פתרון

תחילה נמצא את השיפוע m ע"פ הנוסחה 

ובשלב הבא נציב בנוסחה לעיל למציאת הישר ע"פ נקודה ושיפוע.

מציאת השיפוע m:


נציב בנוסחה למציאת משוואת ישר ע"פ נקודה ושיפוע ונפתור:
אנו יכולים לבחור נקודה כרצוננו מבין שתי הנקודות הנתונות 

מציאת משוואת ישר על פי שיפוע ונקודה דרכה הוא עובר

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה