חוקי חזקות ודוגמאות פתורות

חוקי החזקות:

חוקי חזקות
חוקי חזקות

דוגמאות פתורות

תרגיל 1: 
פשט

פתרון
דוגמא פתורה תרגיל חזקות


תרגיל 2
פשט

פתרון
שימוש בחוק הראשון של החזקות:
דוגמא פתורה תרגיל חזקות


אין תגובות:

פרסום תגובה