מבחן מיצ"ב בחשבון כיתה ה - מאי 2014 - שאלות 21-25 ופתרונות

להלן פתרונות לשאלות 21-25 מבחן מיצ"ב כיתה ה שנערך במאי 2014.
להורדת המבחן בקובץ PDF הקלק כאן.

שאלה 21
הַשלימו את המספרים החסרים במשבצות.


פתרון

בכדי להשלים את המספרים במשבצות עלינו לחשב קודם מהו גודל כל שנתה על הציר. בין 0 ל- 1/2 יש 4 שנתות לכן גודל כל שנתה הוא:
 
 לאחר שמצאנו שגודל כל שנתה הוא 1/8 נכתוב את השנתות על הציר:


שאלה 22
פִּתרו:
פתרון
נפתור את התרגיל ע"י הוצאת 1/6 גורם משותף
 

שאלה 23
א . סַמנו את המשפט הנכון.

ב . נמַקו את תשובתכם.

פתרון

התשובה הנכונה היא 1, 3/4 גדול מ- 2/3.
ניתן להוכיח בשיטת המכנה המשותף 12: 3/4=9/12 ואילו: 2/3=8/12. 9/12 גדול מ- 8/12 ולכן 3/4 גדול מ- 2/3.
שיטה נוספת היא השלמה ל- 1. ל- 3/4 נדרש 1/4 להשלים ל- 1, ואילו ל- 2/3 נדרש ערך גדול יותר 1/3 להשלים ל- 1. לכן 3/4 גדול יותר.


שאלה 24

לחקלאי המְגַדֵל דבורים יש 4 כוורות.
הטבלה שלפניכם מציגה כמה ק"ג דבש הוציא החקלאי מכל אחת מ– 4 הכוורות.
 כמה ק"ג דבש הוציא החקלאי בממוצע לכוורת?
הַציגו את דרך הפתרון

פתרון:
למציאת הממוצע לכמות הדבש שהוצאה מכוורת יש לסכם את כמות הדבש שהוצאה מכל הכוורות ולחלק במספר הכוורות.

נסכם את כמות הדבש מכל הכוורות: 22.5 + 25.5 + 21.5 + 50.5 = 120 ק"ג

נחלק ב- 4 = מספר הכוורות: 120/4 = 30 ק"ג
מכל כוורת הוצאו בממוצע 30 ק"ג דבש.


שאלה 25

כּתבו שבר כלשהו הנמצא בין השבר  3/4 לשבר 4/5.

תשובה

נבחר מכנה משותף גדול בין שני השברים, נניח 100
3/4 = 75/100
4/5 = 80/100
ניתן לראות כי בין השברים 3/4, 4/5 ישנם השברים: 76/100, 77/100, 78/100, 79/100
בחרנו מכנה משותף גדול כדי שיהיו מספר שברים בין 3/4 ל- 4/5

אין תגובות:

פרסום תגובה