פתרון שאלה 1 מבגרות מתמטיקה 3 יחידות קיץ 2015 - פרבולה

שאלה מספר 1
שאלה 1 מבגרות מתמטיקה 3 יחידות קיץ 2015

פתרון 

 1. לפונקציה ריבועית מהצורה     (פרבולה) יש נקודת מינימום כאשר a > 0 ונקודת מקסימום כאשר a <0 .
לפונקציה   פרמטר a = 1 כלומר a > 0 ולכן לפונקציה נקודת מינימום. מכאן הגרף המתאים לפונקציה f הוא גרף מספר 1.


2.למציאת נקודות חיתוך בין שתי הפוקציות נשווה ביניהן ונפתור את המשוואה המתקבלתלמשוואה ריבועית (משוואה ממעלה שניה) מהצורה:

יש שני שורשים:


נפתור


נמצא את שיעורי y - עבור x1 = 6:


נמצא את שיעורי y - עבור x2 = -0.5:


שיעורי הנקודות B, D:  


3. גרף 2 נמצא מעל גרף 1 בין הנקודות B ו- D כלומר עבור x: 

אין תגובות:

פרסום תגובה