אם הגובה לאחת הצלעות במשולש הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי שתי הצלעות האחרות על צלע זאת אז המשולש ישר זווית

נתון: משולש ABC,
AO - גובה לצלע BC.
AO2 = BO ᐧ CO
משולש ABC
צריך להוכיח:    BAC = 900

השיטה

נוכיח כי   AB2 + AC2 = BC2 ומכאן ע"פ משפט פיתגורס ההפוך ,
נובע כי משולש ABC ישר זוית שבו  BAC = 900.


הוכחה:

נסמן AO = h , BO = b , CO = a

1: AB2 = b2 + h2 - משפט פיתגורס במשולש ישר זוית AOB
2: AC2 = a2 + h2  -  משפט פיתגורס במשולש ישר זוית AOC

3:  AB2 + AC2 = a2 + 2h2 + b - נובע מ- 1,2

4:   h2 = a ᐧ b   - נתון (הגובה h לצלע BC הוא הממוצע הגיאומטרי של ההיטלים a, b)

נציב את 4 ב- 3 ונקבל

5.     AB2 + AC2 = a2 + 2ab + b2
AB2 + AC2 = (a + b)2

אך a + b = BC לכן

6. AB2 + AC2 = BC2

מכאן משולש ABC ישר זוית (זוית A ישרה) ע"פ משפט פיתגורס הפוך (אם במשולש סכום ריבועי צלעות שווה לריבוע צלע שלישית אזי הזוית מול הצלע השלישית ישרה)

מ.ש.ל

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה