פתרון תרגיל 7 מבחן מפמ"ר כיתה ז 2010 - נפח תיבה

מתוך מבחן מפמ"ר לכיתה ז , 2010

שאלה מספר 7

אריזת קרטון מכילה ליטר אחד של חלב (1000 סמ"ק). רוצים למזוג חלב משלוש אריזות קרטון לתוך מיכל שצורתו תיבה, כך שכמות החלב תמלא את התיבה עד סופה.
מידות התיבה רשומות על גבי הסרטוט.
מה צריך להיות הערך של a? הציגו את דרך החישוב.

אריזת קרטון ו- 3 ליטר חלב

פתרון שאלה 7

א. נדרש כי 3 אריזות קרטון חלב ימלאו התיבה עד סופה כאשר נפח כל אריזת קרטון הוא 1,000 מ"ק. לכן נפח התיבה צריך להיות 3 * 1,000 = 3,000 סמ"ק.

ב. ע"פ הסקיצה מימדי התיבה הם: a , 10 , 20 (המידות בס"מ) לכן נפח התיבה הוא: a * 10 * 20 = 200a.

כדי לחשב את a נשווה נפחי התיבה בסעיפים א,ב ונקבל:
200a = 3,000
a= 3,000/200 = 15

a = 15 סמ"קאין תגובות:

פרסום תגובה