עבודה

מבחינה פיסיקלית עבודה מוגדרת כמכפלה בין רכיב כוח המופעל למרחק פעולה. המונח רכיב מציין כי רק רכיב הכוח בכיוון התנועה מוכפל במרחק התנועה. העבודה מסומנת באות W והיא גודל סקלרי ונמדד בג'אול. הכוח והמרחק הם רכיבים וקטורים. הכוח מסומן באות F ומרחק התנועה של הגוף בכיוון הכוח הוא s.
העבודה היא מכפלה סקלרית של וקטור הכוח בוקטור מרחק התנועה:


דוגמא
נניח גוף בעל מסה m של 4 ק"ג נע 5 מטר לכיוון חיובי של ציר x . הכוח המופעל על הגוף הוא 5 ניוטון בכיוון 60 מעלות ביחס לכיוון חיובי של ציר x.

מה העבודה שבוצעה

פתרון

נשרטט את הגוף הכוח ומרחק התנועה:
כוח מופעל על מסה בזוית 60 מעלות ביחס לכוון התנועה למרחק 5 מטר
כוח מופעל על מסה בזוית 60 מעלות ביחס לכוון התנועה למרחק 5 מטר
רכיב הכוח המופעל על הגוף בכיוון התנועה הוא
העבודה שנעשת כתוצאה מפעולת הכוח על הגוף לאורך 5 מטר היא:


מסת הגוף אינה רלוונטית בהינתן הכוח המופעל ומרחק התנועה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה