אנרגיה פוטנציאלית

אנרגיה פוטנציאלית של גוף או קפיץ היא העבודה שנדרשה להביאו למצב מסוים ביחס למצב קודם. למשל העבודה שנדרשה להעלות מטוס לגובה 100 מטר, זוהי האנרגיה הפוטנציאלית של המטוס בגובה מאה מטר ביחס לגובה פני הקרקע. ובאופן דומה העבודה שנדרשה לכווץ קפיץ aecugu ל ב - 10 ס"מ.

אנרגיה פוטנציאלית מתייחסת בעיקר לשני מצבים פיזיקליים:

אנרגיה פוטנציאלית של גוף בעל מסה m בגובה h מעל פני כדור הארץ

אנרגיה הפונציאלית של גוף בעל מסה m וגובה h מעל פני כדור הארץ שווה לעבודה הדרושה להעלותו לגובה h.
ראינו כבר כי העבודה היא היא רכיב כוח המופעל על גוף בכיוון תנועתו מוכפל במרחק שבו מופעל הכוח. לכן כדי להעלות גוף שמסתו m ומשקלו mg לגובה h נדרשת עבודה בגודל mgh וזוהי האנרגיה הפוטנציאלית של הגוף בגובה h.

להעלות גוף שמסתו m ומשקלו mg לגובה h נדרשת עבודה בגודל mgh וזוהי האנרגיה הפוטנציאלית
להעלות גוף שמסתו m ומשקלו mg לגובה h נדרשת עבודה בגודל mgh וזוהי האנרגיה הפוטנציאלית


אנרגיה פונציאלית של קפיץ שקבועו k ונמתח או כווץ מרחק x

אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ בעל קבוע k שנמתח או כווץ מרחק x היא העבודה שנדרשה להביא את הקפיץ למצב המתיחה או הכיווץ, ושווה:
אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ בעל קבוע k שנמתח או כווץ מרחק x
אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ בעל קבוע k שנמתח או כווץ מרחק x


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה