אלגברה לינארית - מרחק בין וקטורים, אורך וקטור, וקטור יחידה, ונרמול וקטור

מרחק בין וקטורים

הגדרה: מרחק בין וקטורים ב- 𝐑n הוא שורש סכום ריבועי ההפרשים של רכיבי הוקטורים בהתאמה.

כלומר:

אלגברה לינארית - מרחק בין וקטורים
אורך וקטור (נורמה)

אורך וקטור (נורמה)


מסקנה:
המרחק בין וקטורים הוא אורך וקטור ההפרש בין הוקטורים: ||d(u,v)=‖u−v


וקטור יחידה

הגדרה: וקטור יחידה הוא וקטור שאורכו 1 .
כלומר: e הוא וקטור יחידה אם e||=1||


נרמול וקטור

הגדרה: חלוקת וקטור באורכו נקראת נרמול הוקטור.

נרמול וקטור
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה