אלגברה לינארית - מרחק בין וקטורים, אורך וקטור, וקטור יחידה, ונרמול וקטור

מרחק בין וקטורים

הגדרה: מרחק בין וקטורים ב- 𝐑n הוא שורש סכום ריבועי ההפרשים של רכיבי הוקטורים בהתאמה.

כלומר:

אלגברה לינארית - מרחק בין וקטורים
אורך וקטור (נורמה)

הגדרה: אורך וקטור ב- R^n הוא שורש סכום ריבועי רכיביו.

כלומר:
אם
u = (u1 , u, u3, . . . un)

אז
              ___       __________________
|| u || = √(uᐧu) = √u1² + u2² + . . . + un²)

דוגמא:

חשב את אורך הוקטור: u = (1, -2 , 3, 1)

פתרון:
              ______________     
|| u || = √1² + (-2)² + 3² + 1²) = √(15)

מסקנה:
המרחק בין וקטורים הוא אורך וקטור ההפרש בין הוקטורים: ||d(u,v)=‖u−v


וקטור יחידה

הגדרה: וקטור יחידה הוא וקטור שאורכו 1 .
כלומר: e הוא וקטור יחידה אם e|| = 1||


נרמול וקטור

הגדרה: חלוקת וקטור באורכו נקראת נרמול הוקטור.

כלומר: 
en = u / || u ||

הוקטורen  הוא וקטור יחידה באותו כיוון כמו הוקטור u . חלוקת וקטור באורכו נקראת נרמול וקטור

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה